Політика конфіденційності

Дійсна Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності)  діє стосовно всієї інформації, яку сайт «www.www.kreativmp.com.ua», розташований за адресою – https://www.kreativmp.com.ua, далі «Сайт», може отримати від Користувача під час використання Сайту, програм та продуктів Сайту.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. В дійсній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
   1. «Адміністрація  сайту  (далі – Адміністрація)» – уповноважені працівники на керування сайтом www.www.kreativmp.com.ua, які організовують й здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що виконують з персональними даними.
   2. Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеній або тій, що визначається, фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
   3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій  (операцій), що здійснюються  з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
   4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова до дотримання Адміністратором чи іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних чи наявності іншої чинної підстави.
   5. «Користувач сайту» – особа, що має доступ до сайту www.www.kreativmp.com.ua за допомогою мережі Інтернет та використовує сайт https://www.kreativmp.com.ua.
   6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером та зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт  чи веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
   7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, що побудована по протоколу IP.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Використання Користувачем сайту www.www.kreativmp.com.ua означає згоду с дійсною Політикою конфіденційності й умовами обробки персональних даних Користувача.
  2. В разі незгоди с умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту www.www.kreativmp.com.ua.
  3. Дійсна Політика конфіденційності застосовується лише до сайту www.www.kreativmp.com.ua. Сайт www.www.kreativmp.com.ua не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може переходити по посиланням, доступним на сайті www.www.kreativmp.com.ua.
  4. Адміністрація сайту www.www.kreativmp.com.ua не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту www.www.kreativmp.com.ua.
 3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
  1. Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту www.www.kreativmp.com.ua по нерозголошенню й забезпеченню  режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає по запиту Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті www.www.kreativmp.com.ua чи оформленні замовлення.
  2. Персональні  дані, що дозволені до обробки в межах дійсної Політики конфіденційності, надаються Користувачем  шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті https://www.kreativmp.com.ua в розділі оформлення замовлення и включають в себе наступну інформацію:
   1. ПІБ Користувача;
   2. контактний телефон Користувача;
   3. адреса електронної пошти (e-mail);
   4. адреса доставки Товару;
  3. Сайт www.www.kreativmp.com.ua захищає Дані, які автоматично передаються в процесі огляду рекламних блоків та при  відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):
   1. ІР адреса;
    1. Сайт www.www.kreativmp.com.ua здійснює збір статистики про ІР-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, внутрішніх маркетингових досліджень.
   2. Інформація з cookies;
    1. Відключення cookies може призвести до неможливості доступу до частин сайту www.www.kreativmp.com.ua, що потребують авторизації.
    2. Інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
    3. Час доступу;
    4. Адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
    5. Реферер (адреса попередньої сторінки).
   3. Будь-яка інша персональна інформація, необговорена вище (історія заказів, браузери й операційні системи, що використовуються, та ін.), підлягає надійному зберіганню й нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п. 5.2. та 5.3. дійсної Політики конфіденційності.
 4. ЦІЛІ СБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
  1. Персональні дані Користувача Адміністрація www.www.kreativmp.com.ua може використовувати в цілях:
   1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті www.www.kreativmp.com.ua, для оформлення заказу та (або) заключення Договору купівлі-продажу товару.
   2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту www.www.kreativmp.com.ua.
   3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи  направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту www.www.kreativmp.com.ua, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.
   4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
   5. Підтвердження справжності й повноти персональних даних, наданих Користувачем.
   6. Створення облікового запису для здійснення замовлень, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
   7. Повідомлення Користувача Сайту www.www.kreativmp.com.ua про стан Замовлення.
   8. Надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту www.www.kreativmp.com.ua.
   9. Надання Користувачу по його згоді оновленої продукції, спеціальних пропозицій, інформації по цінах, новинних розсилок та інших відомостей від імені сайту www.www.kreativmp.com.ua або від імені партнерів сайту www.www.kreativmp.com.ua.
   10. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.
   11. Надання доступу Користувачу на сайти або сервіси партнерів сайту www.www.kreativmp.com.ua з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.
 5. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним чином, в тому числі інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів.
  2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту уповноважена передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті www.www.kreativmp.com.ua, включаючи доставку Товару.
  3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі і в порядку, встановленими законодавством України.
  4. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
  5. Адміністрація сайту www.www.kreativmp.com.ua приймає необхідні міри захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  6. Адміністрація Сайту разом з Користувачем здійснює всі необхідні заходи по запобіганню збитків чи інших від’ємних наслідків , спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
 6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
  1. Користувач зобов’язаний:
   1. Надавати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом www.www.kreativmp.com.ua.
   2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у випадку зміни даної інформації.
  2. Адміністрація Сайту зобов’язана:
   1. Використовувати отриману інформацію виключно з цілями, вказаними в п.4 дійсної Політики конфіденційності.
   2. Забезпечувати зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового підтвердження, а також не здійснювати продаж, обмін, публікування або розголошення іншими можливими способами  наданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. й 5.3. дійсної Політики Конфіденційності.
   3. Вживати заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно порядку, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
   4. Здійснювати блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача чи його законного представника або уповноваженого органу щодо захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або протиправних дій.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Адміністрація сайту, що не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, отримані Користувачем у зв’язку  з неправомірним використанням персональних даних, згідно з законодавством України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3 й 7.2. дійсної Політики Конфіденційності.
  2. У випадку втрати чи розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
   1. Стала публічною до її втрати або розголошення.
   2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
   3. Була розголошена зі згоди Користувача.
 8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
  1. Перед зверненням до суду з позовом щодо суперечок, які виникли у стосунках між Користувачем сайту www.www.kreativmp.com.ua та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).
  2. Отримувач претензії напротязі 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
  3. При недосяжності згоди суперечка буде передана на розгляд до органів суду у відповідності з дійсним законодавством України.
  4. До  дійної Політики конфіденційності й стосунків між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується дійсне законодавство України.
 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  1. Адміністрація сайту вправі вносити зміни в дійсну Політику конфіденційності без згоди й додаткового повідомлення Користувача.
  2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті www.www.kreativmp.com.ua, якщо інше не передбачене новою Політикою конфіденційності.
  3. Вся пропозиції й питання по дійсній Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділі  «КОНТАКТИ».
  4. Дійсна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою «https://www.kreativmp.com.ua/privacy/».
0