Принцип роботи експрес-тестів на наркотики

Експрес скринінг-діагностика потребує можливості швидко та без попередньої підготовки аналізувати велику кількість зразків одночасно. С цими завданнями справляються сучасні імунохімічні методи дослідження наркотичних та лікувальних засобів, що характеризуються простотою виконання, груповою специфічністю та достатньо високою чуттєвістю.

Одним з перспективних варіантів імунного аналізу є імунохроматографічний аналіз (ІХА), відомий також під назвою тест-смужки, QuikStrip dipstik, экспрес-тест, стрип-тест та ін.

Принцип дії ІХА базується на імунній реакції антиген-антитіло, яка настає під час руху тестованої рідини (частіше за все- сечі) по тест-смужці. Результатом реакції стає забарвлення тестової та контрольної зони в певний колір, який деталізується візуально.

В тестовій зоні смужки іммобілізовані схожі на аналізовану речовину штучні антигени. Антитіла до них пов’язані барвником і нанесені на смужку в місці занурення її в досліджувану рідину. Після занурення смужки в біорідину, остання мігрує по принципу тонкошарової хроматографії, тим самим приводячи до руху й антитіла. Коли досліджуваної токсичної речовини у зразку немає, антитіла доходять до фіксованих (вторинних) антигенів та, пов’язуючись с ними, забарвлюють тест-зону. Якщо ж у зразку досліджуваний антиген наявний – антитіла зв’язуються з ним ще на лінії занурення й тест-зона залишається незабарвленою. Відповідно, забарвлення чи не-забарвлення тест-зони свідчить про наявність чи відсутність досліджуваної речовини. В контрольній зоні смужка повинна забарвлюватись в будь-якому випадку, так як це забарвлення свідчить про правильність проведення аналізу й збереження тест-смужки.

Результати аналізу слід оцінювати візуально напротязі 5-10 хвилин після занурення смужки в біорідину.

0