Аналітичні характеристики тестів на наркотики КреативМП

Порогові рівні визначення методом ІХА психоактивних лікувальних засобів, психотропних речовин та наркотичних засобів.
Пороговими рівнями визначення (Cut-Off) називають таку концентрацію речовин, перевищення якої означає, що зразок заздалегідь містить речовину, що визначається, а якщо концентрація нижче – це свідчить про відсутність речовини в досліджуваному зразку.

Речовина/Група речовинCut-Off, нг/мл
Опіати300
Канабіоіди50
Амфетамін1000
Метамфетамін1000
Екстазі500
Метадон300
Кокаїн300
Фенциклідін25
Бензодіазепін300
Барбітурати300
Пропоксифен300
Кетамін1000
Оксикодон100
Трамадол100
Порогові рівні визначення наявності наркотичних речовин у сечі методом ІХА

Частіше за все порогові рівні визначення встановлюються в набагато більшій концентрації (до триразового розміру), ніж дійсна чуттєвість методу. Чуттєвість (межа визначення) методу – це найменша концентрація речовини, яку в даному зразку можна виявити за допомогою даного методу з визначеною довірчою ймовірністю.

Наприклад, межа визначення опіатів у тест-смужках дорівнює 100 нг/мл, проте пороговий рівень визначення  – 300 нг/мл. Така висока чуттєвість приводить до того, що аналіз буде позитивним, навіть коли його зробити через 1-3 години після того, як людина просто з’їсть булочку з маком.

Крос-реактивність (перехресна реактивність)

Крос реактивність відноситься до небагаточисленних недоліків методу ІХА. Під перехресною реактивністю мають на увазі можливість виявлення в результаті теста структурно споріднених сполук, якщо вони наявні в визначеній концентрації. Тобто, можливе отримання хибного позитивного результату. Наприклад, якщо в досліджуваному зразку сечі є метаболіти ранитидіна, вони дадуть позитивних результат при тестуванні на метамфетамін.

Враховуючи зазначені вище факти, слід розуміти, що позитивні результати експрес-тестів потребують подальше підтвердження селективними та високочуттєвими методами.

0